Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Grupy szkoleniowe.

- grupy dziecięce - dzieci od 7 do 12 roku życia.
W grupach dziecięcych główny nacisk kładzie się na trening ogólnorozwojowy i podstawy karate. Większość czasu jednostki treningowej to ćwiczenia zręcznościowe, poprawiające sprawność fizyczną, wzmacniające układ kostny i mięśniowy. Trening dla dzieci to gry i zabawy zręcznościowe poprawiające koordynację ruchową, uczące pracy w grupie, wykształcające odwagę i pewność siebie. Drugim elementem treningu dla najmłodszych są oczywiście podstawy karate. Nauka prowadzona jest wg programu dostosowanego do możliwości trenujących w tak młodym wieku. Dzięki temu, dzieci chętnie trenują, osiągają dobre wyniki w nauce, szybko się uczą co ma duże znaczenie w samoocenie ich wartości i daje satysfakcje z uczęszczania na treningi. Dla dzieci od 12 roku życia organizowane są zawody sportowe. W trakcie zawodów najmłodsi adepci SEIDO KARATE wykonują elementy walki lecz z minimalnym kontaktem pod ścisłym nadzorem sędziów i instruktorów. Celem zawodów jest przyzwyczajenie dzieci do atmosfery panującej na zawodach, do rywalizacji sportowej, ambicji i solidnej i systematycznej pracy co owocuje w przyszłości nie tylko w aspekcie sportowym ale także w innych dziedzinach życia. Dla dzieci, jak i dla młodzieży i seniorów co roku organizowane są obozy sportowe. Na obozach tych poza wspaniałym wypoczynkiem, dzieci nie tylko poznają nowe i ciekawe techniki karate ale głównie uczą się samodzielności, odpowiedzialności i dyscypliny. Kształtuje to charaktery młodych ludzi co z pewnością będzie owocowało w ich przyszłym życiu. Dzięki cechom zaszczepianym dzieciom podczas treningów SEIDO karate, osiągają one dobre wyniki w szkole, są koleżeńscy, stają się odpowiedzialni i samodzielni.
 
- młodzież od 12 do 18 roku życia.
Treningi w grupach młodzieżowych to w aspekcie wychowawczym głównie przekaz wartości kodeksu samurajskiego. To szacunek do innych osób, a szczególnie do osób starszych, to obowiązkowość, praca, odpowiedzialność i dyscyplina, honor, godność i poświęcenie. A więc kształtowanie cech osobowych wytyczających drogę życia ludzi o wysokich wartościach moralnych. W aspekcie technicznym to trening technik karate dopracowanych do perfekcji . Opanowanie sztuki walki SEIDO karate to droga długa, wymagająca czasu i wysiłku a także poświęcenia, samodyscypliny i chęci. Niemniej jednak, wyczerpujące treningi i w ich następstwie osiągane wyniki dają ogromną satysfakcję. Młodzież uczestniczy w wielu zgrupowaniach szkoleniowych i obozach, na których doskonali swoje umiejętności a także uczestniczy w zawodach sportowych różnej rangi, mogąc realizować swoje ambicje sportowe.
 
- seniorzy /powyżej 18 roku życia/.
Treningi w grupach seniorów ukierunkowane są głównie na osiągnięcie perfekcji w formach zaawansowanych SEIDO karate i treningi te można sklasyfikować w następujących formach szkolenia : 
            - technika podstawowa /kihon/,
            - kombinacje technik w różnorodnych układach walki, 
            - formy samoobrony, 
            - kata i ich interpretacje, 
            - strategia i taktyka walki, 
            - elementy walki,
            - wolna walka,
            - treningi kondycyjne i siłowe, 
            - medytacja.
 
- seniorzy /powyżej 40 roku życia/.
Seido Karate praktykowane jest przez osoby w różnym wieku. Są to dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a także osoby w wieku średnim / 40 lat / jak również osoby w wieku zaawansowanym / 60 - 70 lat /. Osoby te trenują swoje karate z ogromnym zapałem i poświęceniem co jak można zauważyć, daje im ogromną satysfakcję. Czy tak może być w Polsce? Czym zatem jest SEIDO, że tak przyciąga zarówno młodzież jak i osoby dorosłe? Seido nie jest systemem sportowym i nie sport jest najważniejszy w praktykowaniu tego stylu karate. Jak wykazują statystyki nawet w licznych grupach ćwiczących, tylko niewielki procent jest zainteresowany sportem. Oczywiście dla nich także jest miejsce w Seido i osoby, które mają ambicje sportowe mogą je z powodzeniem realizować biorąc udział w licznych turniejach. Ale poza nimi jest ogromna liczba osób, które w karate poszukują czegoś więcej niż sport.

Egzaminy.

W Seido Karate obowiązują następujące stopnie wtajemniczenia:           
KYU : 
10 KYU - biały pas 
9 KYU - biały pas z naszywką oznaczającą wyższy stopień zaawansowania. 
8 KYU - niebieski pas 
7 KYU - niebieski pas z naszywką
6 KYU - żółty pas 
5 KYU - żółty pas z naszywką
4 KYU - zielony pas 
3 KYU - zielony pas z naszywką
2 KYU - brązowy pas 
1 KYU - brązowy pas z naszywką

Egzaminy na stopnie do 4 KYU włącznie odbywają się w ośrodkach 2 razy w roku. Sesja jesienna - grudzień / styczeń i sesja wiosenna - kwiecień / maj. Egzaminy na stopnie 3 , 2 ,1 KYU - wyłącznie na zgrupowaniach lub obozach. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia egzaminów i nadawania stopni KYU jest przedstawiciel Seido w Polsce Jun Shihan Bogdan Czapla. W szczególnych przypadkach Jun Shihan ma prawo wyznaczyć w swoim zastępstwie innego egzaminatora i upoważnić go do przeprowadzenia egzaminu. Upoważnienie takie wydaje się na konkretny egzamin. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, osoby, które uzyskały promocję na wyższy stopień wtajemniczenia KYU w Seido Karate, otrzymują oryginalne certyfikaty z podpisem Kaicho T. Nakamury i wydane przez Centralne Honbu Seido w Nowym Jorku.

Osoba uzyskująca promocję na stopień mistrzowski DAN otrzymuje certyfikat i pas mistrzowski z wyhaftowanym w pisowni japońskiej swoim imieniem i nazwiskiem oraz nazwą organizacji World Seido Karate Organization.

STOPNIE DZIECIĘCE:
Dzieci w wieku od 7 lat do 15 lat mogą zdobywać stopnie wtajemniczenia KYU podobnie jak młodzież powyżej 15-tego roku życia i osoby dorosłe a więc od 10 do 1 KYU. Wymagania egzaminacyjne dla dzieci nieco różnią się od wymagań egzaminacyjnych dla młodzieży starszej i osób dorosłych co zawarte jest w programie szkolenia przewidzianego dla dzieci. Dzieci otrzymują także oryginalne certyfikaty z podpisem Kaicho T. Nakamury. Stopnie dziecięce wyróżnia biały pasek biegnący pośrodku pasa na całej jego długości.