Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Wymagania egzaminacyjne - młodzież do 15 lat .
 
10 KYU - biały pas

Techniki ręczne : 
Seiken Jodan Zuki, Seiken Chudan Zuki, Seiken Gedan Zuki, Seiken Sanbon Zuki, Seiken Jodan Morote Zuki, Seiken Chudan Morote Zuki, Seiken Gedan Morote Zuki, Sanbon Morote Zuki, Seiken Ago Zuki, Seiken Awase Zuki, Uraken Shomen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Furi Uchi

Bloki : 
Gedan Barai, Jodan Uke, Kakewake Uke

Kopnięcia :           
Mae Keage, Mae Geri, Kin Geri, Hiza Geri 
                       
Pozycje :            
Sanchin Dachi, Fudo Dachi, Heiko Dachi

9 KYU - biały pas z naszywką 

Techniki ręczne :
Seiken Oi Zuk,i Seiken Gyaku Zuki, Shuto Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Uchi Uchi, Nukite, Shotei 

Bloki : 
Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke
           
Kopnięcia: 
Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri

Pozycje :
Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi

Kata :
Taikyoku 1.
Samoobrona : Podstawowa 1 i 2.

8 KYU - niebieski pas 

Techniki ręczne:
Uraken Mawashi Uchi. Shuto Hizo Uchi. Shuto Sakotsu Uchi Komi, Hiji Mawashi Ate, Hiji Age, Morote Nukite, Morote Haito

Bloki:           
Chudan Uchi Uke / Gedan Barai, Kote Uke

Techniki nożne:
Ushiro Geri, Kansetsu Geri, Uchi Mawashi Geri, Soto Mawshi Geri

Pozycje:
Heisoku Dachi, Shiko Dachi

Kata i samoobrona:
Taikyoku 2, Samoobrona podstawowa 3 i 4 

7 KYU - niebieski pas z naszywką

Techniki ręczne:           
Jun Zuki / z Kiba dachi /, Shita Zuki ,Tettsui Ganmen Uchi, Tettsui Sakotsu Uchi, Tettsui Uchi Uchi

Pozycje:
Kokutsu Dachi

Kata: Taikyoku 3 

6 KYU - żółty pas

Techniki ręczne: Hiji Yoko Ate

Bloki: Kake Uke 

Pozycje: Musubi Dachi

Techniki nożne: Kake Geri

Kata i samoobrona: Seido 1 i 2 ,Samoobrona podstawowa 5 i 6               

5 KYU - żółty  pas z naszywką

Techniki ręczne: Hiji Ushiro Ate, Hiji Ushiro Age

Bloki: Shuto Mawashi Uke, Shuto Enkei Uke

Pozycje: Nekoashi Dachi

Kata i samoobrona: Pinan 1, Samoobrona podstawowa 7 i 8

Kumite

4 KYU - zielony pas

Kumite

Samoobrona podstawowa 9 i 10

Pozycje: Tsuruashi Dachi

Kata: Pinan 2 
         
Kihon kumite: Kihon Kumite 1      

3 KYU - zielony pas z naszywką

Samoobrona: Samoobrona średniozaawansowana 1 , 2

Kihon Kumite: Kihon Kumite Nr. 2

Kata: Pinan 3, Sanchin Kata

Yakusoku Kumite: Yakusoku Kumite nr. 1

Kumite

2 KYU - brązowy pas

Techniki ręczne: Enkei Chudan Gyaku Tsuki

Techniki nożne: Tobi Geri

Samoobrona: Podstawowa od 1 do 10, Średnio-zaawansowana Od 1 do 4

Kihon kumite, Yakusoku Kumite: Kihon Kumite nr. 3, Yakusoku Kumite nr. 2

Kata: Seido 3, Gekisai Dai

Kumite  

1 KYU - brązowy pas z naszywką

Techniki ręczne: Yonju Godo Kiba Dachi

Pozycje: Kake Dachi, Kuzure Heiko Dachi, Kata Hiza Dachi

Samoobrona: Średnio-zaawansowana Od 1 do 6

Kihon kumite, Yakusoku -Kumite: Kihon Kumite 4, Yakusoku kumite nr. 3

Kata: Pinan 4 ,Seido 4, Yansu kata

Kumite      

 
Wymagania egzaminacyjne dla osób powyżej 15 roku życia.    

10 KYU - biały pas

Techniki ręczne:
Seiken Jodan Zuki, Seiken Chudan Zuki, Seiken Gedan Zuki, Seiken Sanbon Zuki, Seiken Jodan Morote Zuki, Seiken Chudan Morote Zuki, Seiken Gedan Morote Zuki, Sanbon Morote Zuki, Seiken Ago Zuki, Seiken Awase Zuki, Seiken Oi Zuki, Seiken Gyaku Zuki, Uraken Shomen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Furi Uchi, Shuto Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Uchi Uch,i Nukite, Shotei

Bloki:
Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Jodan Uk,e Kakewake Uke

Techniki nożne:
Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mae Keage, Mawashi Geri, Yoko Geri, Yoko Keage

Pozycje: Fudo Dachi, Heiko Dachi, Kiba Dachi, Schin Dachi, Zenkutsu Dachi 

9 KYU - biały pas z naszywką

Kombinacja kumite:
Lewe mae geri, Lewe seiken jodan zuki, Prawe seikien jodan zuki Prawe mawashi geri

Pozycje: Re Dachi - Przyjęcie podstawowych pozycji walki

Kata: Taikyoku 1 i 2

8 KYU - niebieski pas

Techniki ręczne:
Uraken Mawashi Uchi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Sakotsu Uchi Komi, Hiji Mawashi Ate ,Hiji Age, Morote Haito, Morote Nukite, Jun Zuki, Tettsui Uchi Uchi, Seiken Shita Zuki /w kiba dachi

Bloki: Chudan Uchi Uke - Gedan Barai Kake uke Kote Uke

Pozycje: Heisoku Dachi, Kokutsu Dachi, Shiko Dachi

Techniki nożne: Kansetsu Geri, Soto Mawashi Geri, Uchi Mawashi Geri, Ushiro Geri

Kata i kombinacje: Taikyoku 3 ,Seido 1 ,Podstawowe bloki + techniki ręczne + techniki nożne

7 KYU - niebieski pas z naszywką

Techniki ręczne: Tettsui Ganmen Uchi, Tettsui Sakotsu Uchi

Bloki: Shuto Enkei Uke, Shuto Mawashi Uke / w Kokutsu Dachi /

Pozycje: Musubi Dachi, Nekoashi Dachi

Kata: Pinan 1 

Kombinacje: Kokutsu Dachi - Shuto Mawashi Uke -Gyaku Zuki, Seido - kombinacje z Mae Geri

6 KYU - żółty pas

Techniki ręczne: Enkei Chudan Gyaku Zuki, Hiji Yoko Ate / w kiba dachi /

Techniki nożne: Kake Geri

Pozycje: Tsuruashi Dachi

Kata: Seido 2, Pinan 2

Samoobrona i kombinacje: Samoobrona podstawowa od 1 do 8 ,Seido - kombinacje z Mawashi Geri

5 KYU - żółty pas z naszywką

Techniki ręczne: Hiji Ushiro Ate, Hiji Ushiro Age

Kata: Pinan 3, Sanchin Kata

Samoobrona: Samoobrona podstawowa nr. od 1 do 10

Kihon i Yakusoku Kumite: Kihon Kumite 1 i 2, Yakusoku Kumite 1 i 2

Kombinacje: Seido - kombinacje z Yoko Geri

Kumite

4 KYU - zielony pas

Techniki ręczne: Yonju Godo Kiba Dachi

Bloki: Juji Uke 

Kata: Seido 3, Pinan 4 ,Gekisai Dai

Kihon i Yakusoku Kumite, Samoobrona:

Kihon Kumite nr. 3 i 4 ,Yakusoku Kumite nr. 3, Samoobrona Podstawowa od 1 do 10, Samoobrona średnio-zaawansowana nr. od 1 do 5

Pozycje i Kombinacje: Kake Dachi, Seido - kombinacje z Kake Geri

Kumite 

3 KYU - zielony pas z naszywką

Techniki ręczne: Yonju Godo Kiba Dachi 2

Kata: Yansu

Kihon Kumite: Kihon kumite od 1 do 6

Samoobrona: Samoobrona średnio-zaawansowana od 1 do 10

Kombinacje: Seido - kombinacje z Ushiro Geri

Kumite

2 KYU - brązowy pas

Techniki ręczne: Yonju Godo Kiba Dachi 3

Techniki nożne: Tobi Geri

Kata: Pinan 5, Seido 4, Tsuki No Kata ,Taikyoku 1 i 2 URA

Kihon i Ykusoku Kumite: Kihon Kumite 7, Yakusoku Kumite 4

Pozycje i Kombinacje: Kata Hiza Dachi, Kuzure Heiko Dachi, Seido - kombinacje z Uchi Mawashi Kakato Otoshi Geri, Soto Mawashi Kakato Otoshi Geri

Kumite

1 KYU - brązowy pas z naszywką

Całość materiału od 10 do 2 KYU oraz:
- KATA : Saiha, Tensho, Taikyoku 3 - URA 
- Seido - kombinacje z Ushiro Mawashi Geri 
- Kumite