Przysięga Dojo

Przysięga Dojo została napisana przez Mas Oyama i EjiYoshikawa. Według  Masutatsu Oyamy, rozwój fizyczny jest początkiem karate, natomiast rozwój duchowy jest jego celem ostatecznym. Karate jest bowiem metodą osiągania wewnętrznej harmonii przejawiającej się w stabilności psychicznej, pewności siebie i spokoju.

  • Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
  • Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
  • Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.
  • Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
  • Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
  • Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
  • Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Nie będziemy stosować ani rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.